FACE FITNESS ACADEMY BOSU® FACE FITNESS SHOP Kamagon Ball®

Mgr. Klára Kovaříková

Certifikace

  • Instruktorka aerobiku a body and mind.

Osobní údaje

  • Prezentérka na mezinárodních kongresech aerobiku v Řecku a na Slovensku, absolventka mnoha zahraničních kongresů a specializovaných diplomů; iniciátorka vstupu organizace EFA do České republiky a před nástupem na mateřskou dovolenou koordinátor FACE

Historie

  • V dětství se věnovala tanci a brzy také aerobiku, zejména jeho tanečním formám a step aerobiku, více než 10letá praxe instruktorky.
  • Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a Filozofické fakulty UK v Praze.

Další informace

  • Publikační činnost: autorka 3 dílů videokazet Fitness jóga a knih Fitness jóga a Strečink (nakladatelství Grada).

Kurzy, které vedu

Malý diplom Aerobiku -1. stupeň rekvalifikačního kurzu 08. 03. 2019 - 10. 03. 2019
Step basic s Klárou Kovaříkovou 13. 04. 2019
Step advance s Klárou Kovaříkovou 14. 04. 2019
Malý diplom Aerobiku -1. stupeň rekvalifikačního kurzu 31. 05. 2019 - 02. 06. 2019
 
tvorba www stránek emocio


COPYRIGHT © 1995-2018 FACE CZECH, s.r.o.
Veškerá práva jsou vyhrazena