FACE FITNESS ACADEMY BOSU® Kamagon Ball® SURGE™
Nejbližší kurzy
ZDRAVÁ ZÁDA
04. 10. 2014
podrobnosti
LEKCE - BOSU Slow Total Body 09.00-09.50
04. 10. 2014
podrobnosti
LEKCE - AFS Pilates Matwork Intermediate 09.00 - 09.50
04. 10. 2014
podrobnosti
Mezinárodní kongres BODY & MIND 2014
04. 10. 2014
podrobnosti
LEKCE - PortDeBras 10.00-10.50
04. 10. 2014
podrobnosti
LEKCE - PortDeBras Free Moves 10.00 - 10.50
04. 10. 2014
podrobnosti

INSTRUKTOR FITNESS - OSOBNÍ TRENÉR kompletní kurz

Charakter

 • rekvalifikace pro budoucí osobní trenéry fitness, kteří chtějí pracovat jako instruktor a trenér fitness center, wellness center a posiloven

Náplň

1. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér - TEORETICKÝ ZÁKLAD

 • vybrané kapitoly z fyziologie - kapitoly z obecné fyziologie, fyziologie tělesné zátěže a biomechaniky pohybu, základní pohybové schopnosti, reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž, hypokineze, přetížení, regenerace, zdravotní přínos a rizika pohybové aktivity, oběhový systém (srdce), dýchací systém (plíce), tepová frekvence, aerobní a anaerobní činnost
 • anatomie pohybu - hybný aparát - anatomie člověka, pohybový systém (kosti, klouby), svalová soustava (kosterní svalstvo)
 • kineziologie - kapitoly z obecné kineziologie (sval - stavba, typy svalových vláken, regenerace, a růst svalu, kloubní chrupavka - stavba, regenerace, kost - stavba, růst, remodelace a regenerace kosti), speciální kineziologie - svaly posturální a fázické, svalové zkrácení a oslabení, svalové dysbalance, hybné stereotypy, testování svalů, správné posilování a protahování hlavních svalových skupin

poznámka

 • pokud má již budoucí instruktor ukončený teoretický základ v daném rozsahu 30 vyučovacích hodin z jiného rekvalifikačního kurzu společnosti FACE CZECH, s.r.o. (např.  instruktor cyclingu, instruktor JUMPING®, instruktor FACE PILATES SCHOOL®) může tento stupeň vynechat)
 • pokud budoucí instruktor aerobiku již má ukončený teoretický základ v daném rozsahu 30 vyučovacích hodin z jiného rekvalifikačního kurzu pořádaném jiným vzdělávacím institutem, akreditovaným MŠMT v oborech fitness (např. instruktor fitness, osobní trenér, instruktor cyclingu, instruktor body & mind, instruktor pilates metody) nemusí tento stupeň absolvovat, avšak musí vykonat řádnou zkoušku z tohoto stupně
 • studentům lékařských a fyzioterapeutických oborů po předložení indexu s řádně vykonanou zkouškou v daném oboru je zkouška uznána v plném rozsahu

 

2. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér PRAXE A ROZBORY CVIČENÍ

 • Cvičení a strečink prsních svalů
 • Cvičení a strečink zádových svalů
 • Cvičení a strečink ramenních svalů
 • Cvičení a strečink svalů paže
 • Cvičení a strečink svalů přední strany stehen
 • Cvičení a strečink svalů zadní strany stehen
 • Cvičení a strečink svalů hýžďových
 • Cvičení a strečink svalů přední a zadní strany bérce
 • Cvičení břišních svalů


3. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér - ROZŠÍŘENÝ TEORETICKÝ ZÁKLAD

 • Teorie tréninku různých skupin lidí
 • Rozšířená anatomie + 1. pomoc
 • Základy výživy
 • Držení těla

 

4. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér - TEORIE TRÉNINKU

 • Kardiovaskulární trénink
 • Teorie tréninku
 • Role osobního trenéra
 • Přehled tělesných cvičení + právo

Poznámka

podmínka pro účast rekvalifikace instruktor fitness

 • dosažená plnoletost
 • středoškolské vzdělání ukončené maturitou

podrobnosti rekvalifikace

 • každý z absolventů kursu je schopen závěrečné zkoušky udělat napoprvé, pakliže je aspoň z 80% výuky přítomen (což je i podmínkou pro řádné splnění kursu) a je při kursu aktivní a má zájem přijmout poznatky od zkušených lektorů. Protože naše ACADEMY FACE CZECH je profesionální a funguje již od roku 1995 pod značkou IFAA, získají certifikát o úspěšném absolvování kurzu opravdu jen ti, kteří prokáží úroveň znalostí hodnou absolventa ACADEMY FACE CZECH
 • závěrečné zkoušky se skládají ze 3 částí:
  1. teorie formou písemných testů - otevřené i uzavřené otázky
  2. vypracovaní seminární práce - zaměřené hlavně na tréninkové programy pro různé typy klientů
  3. praktická zkouška před zkušební komisí (která se skládá minimálně ze dvou lektorů kurzu) - obhájení seminární práce, obhájení „diskutabilních" odpovědí v testu, praktické vedení osobního tréninku v posilovně

absolvent umí

 • sestavit posilovací, hubnoucí i kondiční trénink (a jejich variability) a dlouhodobý tréninkový plán se zaměřením na určitý cíl
 • vést profesionálně a bezpečně osobní trénink ve fitness i mimo něj
 • kontrolovat klienta při cvičení tak, aby všechny cviky byly bezpečné a funkční jak pro procvičovanou svalovou partii, tak pro hluboký svalový stabilizační systém a tím dochází k zlepšování držení těla
 • sestavit individuální pohybový program s ohledem na zdravotní stav a potřeby klienta a aplikovat v něm vhodné cviky a správné postupy při vyrovnávání a ovlivňování funkčních poruch v hybném systému
 • správně aplikovat pohybové režimy pro jednotlivé druhy oslabení
 • připravit a vést cvičební jednotku pro jednotlivé druhy oslabení
 • připravit a vést pohybově-relaxační program
 • aplikovat zásady správné, hubnoucí a nabírací výživy
 • poskytnout první pomoc při zranění osob

KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN MÍT UČEBNICI ANATOMIE (SVALY A KOSTI)

Cena zahrnuje

 • studijní materiály
 • certifikát o absolvování programu
 • 1. řádný termín zkoušek
 • Termíny kurzu


  Datum konání Lektor Místo konání Cena

  +1000,-kč pro ty kdo nejsou pojištěni u České komory Fitness

  při platbě od 20.08.2014 cena 12990,-kč

  kurz akreditován MŠMT-č.j.043/2011-50A

  19. 09. 2014 - 26. 09. 2014
  08:30 - 17:30
  16. 10. 2014 - 22. 10. 2014
  08:30 - 17:30
  Pajič Vladimír
  Suchá Lucie
  Keclíková Blanka
  Praha
  Sportovní areál HAMR
  Kurz je zaplněn
   
  tvorba www stránek emocio


  COPYRIGHT © 1995-2014 FACE CZECH, s.r.o.
  Veškerá práva jsou vyhrazena