Fitness kurz INSTRUKTOR FITNESS - OSOBNÍ TRENÉR kompletní kurz | FACE FITNESS ACADEMY
FACE FITNESS ACADEMY BOSU® FACE FITNESS SHOP Kamagon Ball®
Nejbližší kurzy
Rehabilitace a trénink po úrazech dolních končetin
04. 03. 2017
podrobnosti
BOSU® Complete Workout System
04. 03. 2017
podrobnosti
Rehabilitace a trénink po úrazech horních končetin
05. 03. 2017
podrobnosti
Funkční aktivace nohy
11. 03. 2017
podrobnosti
ID BOSU SE SOŇOU BLAŽKOVOU
11. 03. 2017
podrobnosti
ZDRAVÁ ZÁDA
12. 03. 2017
podrobnosti

INSTRUKTOR FITNESS - OSOBNÍ TRENÉR kompletní kurz

Charakter

 • rekvalifikace pro budoucí osobní trenéry fitness, kteří chtějí pracovat jako instruktor a trenér fitness center, wellness center a posiloven

Náplň

1. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér - TEORETICKÝ ZÁKLAD

 • vybrané kapitoly z fyziologie - kapitoly z obecné fyziologie, fyziologie tělesné zátěže a biomechaniky pohybu, základní pohybové schopnosti, reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž, hypokineze, přetížení, regenerace, zdravotní přínos a rizika pohybové aktivity, oběhový systém (srdce), dýchací systém (plíce), tepová frekvence, aerobní a anaerobní činnost
 • anatomie pohybu - hybný aparát - anatomie člověka, pohybový systém (kosti, klouby), svalová soustava (kosterní svalstvo)
 • kineziologie - kapitoly z obecné kineziologie (sval - stavba, typy svalových vláken, regenerace, a růst svalu, kloubní chrupavka - stavba, regenerace, kost - stavba, růst, remodelace a regenerace kosti), speciální kineziologie - svaly posturální a fázické, svalové zkrácení a oslabení, svalové dysbalance, hybné stereotypy, testování svalů, správné posilování a protahování hlavních svalových skupin

poznámka

 • pokud má již budoucí instruktor ukončený teoretický základ v daném rozsahu 30 vyučovacích hodin z jiného rekvalifikačního kurzu společnosti FACE CZECH, s.r.o. (např.  instruktor cyclingu, instruktor JUMPING®, instruktor FACE PILATES SCHOOL®) může tento stupeň vynechat)
 • pokud budoucí instruktor aerobiku již má ukončený teoretický základ v daném rozsahu 30 vyučovacích hodin z jiného rekvalifikačního kurzu pořádaném jiným vzdělávacím institutem, akreditovaným MŠMT v oborech fitness (např. instruktor fitness, osobní trenér, instruktor cyclingu, instruktor body & mind, instruktor pilates metody) nemusí tento stupeň absolvovat, avšak musí vykonat řádnou zkoušku z tohoto stupně
 • studentům lékařských a fyzioterapeutických oborů po předložení indexu s řádně vykonanou zkouškou v daném oboru je zkouška uznána v plném rozsahu

 

2. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér PRAXE A ROZBORY CVIČENÍ

 • Cvičení a strečink prsních svalů
 • Cvičení a strečink zádových svalů
 • Cvičení a strečink ramenních svalů
 • Cvičení a strečink svalů paže
 • Cvičení a strečink svalů přední strany stehen
 • Cvičení a strečink svalů zadní strany stehen
 • Cvičení a strečink svalů hýžďových
 • Cvičení a strečink svalů přední a zadní strany bérce
 • Cvičení břišních svalů


3. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér - ROZŠÍŘENÝ TEORETICKÝ ZÁKLAD

 • Teorie tréninku různých skupin lidí
 • Rozšířená anatomie + 1. pomoc
 • Základy výživy
 • Držení těla

 

4. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér - TEORIE TRÉNINKU

 • Kardiovaskulární trénink
 • Teorie tréninku
 • Role osobního trenéra
 • Přehled tělesných cvičení + právo

Poznámka

podmínka pro účast rekvalifikace instruktor fitness

 • dosažená plnoletost
 • středoškolské vzdělání ukončené maturitou

podrobnosti rekvalifikace

 • každý z absolventů kursu je schopen závěrečné zkoušky udělat napoprvé, pakliže je aspoň z 80% výuky přítomen (což je i podmínkou pro řádné splnění kursu) a je při kursu aktivní a má zájem přijmout poznatky od zkušených lektorů. Protože naše ACADEMY FACE CZECH je profesionální a funguje již od roku 1995 pod značkou IFAA, získají certifikát o úspěšném absolvování kurzu opravdu jen ti, kteří prokáží úroveň znalostí hodnou absolventa ACADEMY FACE CZECH
 • závěrečné zkoušky se skládají ze 3 částí:
  1. teorie formou písemných testů - otevřené i uzavřené otázky
  2. vypracovaní seminární práce - zaměřené hlavně na tréninkové programy pro různé typy klientů
  3. praktická zkouška před zkušební komisí (která se skládá minimálně ze dvou lektorů kurzu) - obhájení seminární práce, obhájení „diskutabilních" odpovědí v testu, praktické vedení osobního tréninku v posilovně

absolvent umí

 • sestavit posilovací, hubnoucí i kondiční trénink (a jejich variability) a dlouhodobý tréninkový plán se zaměřením na určitý cíl
 • vést profesionálně a bezpečně osobní trénink ve fitness i mimo něj
 • kontrolovat klienta při cvičení tak, aby všechny cviky byly bezpečné a funkční jak pro procvičovanou svalovou partii, tak pro hluboký svalový stabilizační systém a tím dochází k zlepšování držení těla
 • sestavit individuální pohybový program s ohledem na zdravotní stav a potřeby klienta a aplikovat v něm vhodné cviky a správné postupy při vyrovnávání a ovlivňování funkčních poruch v hybném systému
 • správně aplikovat pohybové režimy pro jednotlivé druhy oslabení
 • připravit a vést cvičební jednotku pro jednotlivé druhy oslabení
 • připravit a vést pohybově-relaxační program
 • aplikovat zásady správné, hubnoucí a nabírací výživy
 • poskytnout první pomoc při zranění osob

KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN MÍT UČEBNICI ANATOMIE (SVALY A KOSTI)

Cena zahrnuje

 • studijní materiály
 • certifikát o absolvování programu
 • 1. řádný termín zkoušek
 • Termíny kurzu


  Datum konání Lektor Místo konání Cena
   
  tvorba www stránek emocio


  COPYRIGHT © 1995-2017 FACE CZECH, s.r.o.
  Veškerá práva jsou vyhrazena